Hösterbjudande 2015!
 


Vid beställning av horoskop får du en musik CD gratis! När knoppar brister, Karin Boyes dikter tonsatt av Ole Saxe, sång Rosali Henriksson!

Gäller fram till 31/12 2015. Se vårt sortiment på vår webshop Neptunus Records

OLE SAXE ställer och tolkar ditt personlig horoskop antingen på plats på Hälsostugan på i Siljansnäs, eller per brev där tolkningen skickas på en 60 min CD eller via mail på mp3 filer.. Ole har 30 års erfarenhet som astrolog och har tillsammans med Roger Algehov kört en 2-årig astrologutbildning på Skolan för Helhetsterapi. Ole är dessutom Heilpraktiker med kiropraktik som speciale, psykodramautbildad och kompositör.

 

ASTROLOGI är en empirisk metod att se sambanden mellan Kosmos och Individen. Genom att räkna ut de exakta planetpositionerna (på dator) för en individs födelseögonblick, får man en karta (horoskop) över den individens personlighet. Astrologi är även kunskapen om hur olika cykler (tidsperioder) präglar våra liv och gör det möjligt att ställa prognoser om framtiden. Astrologin befinner sig i en ständig utveckling och förnyelse, där gamla dogmer ersätts av nya rön, mycket tack vara datorålderns möjlighet att pröva astrologins postulater med statistiska metoder. Astrologi är en kombination av den teoretiska kunskapen och astrologens intuition och människokunskap. Astrologi är framför allt ett mycket roligt sätt att vidga perspektiven på livet och få hjälp att ta dom rätta besluten på rätt tidpunkt. Den kan ge oss viktiga insikter om oss själva och de mönster vi fastnar i, samt vägleda oss mot rätt yrke, bättre relationer, god hälsa och större livsglädje. Astrologi är i sig neutral och kan kombineras med varje människas personliga livsåskådning mot större personlig frihet.

 

ASTROLOGI ÄR INTE spådomskonst. Även om man kan göra en "psykisk väderprognos" utifrån årshoroskopet, och därmed hjälpa personen att sätta rätt segel på sin livsskuta, kan man inte med säkerhet förutsäga exakta händelser som sjukdom, död och dyl. Astrologi är inte fatalism, utan varje individ har sina fria val till att välja sin kurs genom livets vågor och vind. Astrologi är inte astronomi i vetenskaplig bemärkelse, men ska alltså ses som en fristående, symbolisk metod för personlig utveckling, självkännedom och kosmiska samband. vanlig veckotidningshoroskop hör inte in under den seriösa astrologin.

 

NYHET!

ASTROHEALING. Healing är i detta perspektiv en hjälp för eget helande och inte en hehandling där man passivt får healing. Fysisk eller psykisk lidande har i det kosmiska perspektivet en djupare mening som en del av undervisningen i livets skola, där vi steg för steg växer i medvetande mot större humanitet och nästakärlek. Genom horoskopet ser vi karmiska teman och utmaningar som ger ett större perspektiv på våra hälsoproblem och visar väg att bryta de mönster, som fångar oss i lidandet. AstroHealing ersätter inte sjukvården, utan är ett komplemment för att förstå sjukdomens djupare mission och därmed underlätta tillfrisknad! Vi arbetar speciellt med de yttre planeternas betydelse och även de nya dvärplaneterna utan för Plutos bana, som t.ex. Haumea - den Hawaianska gudinnan! I denna symbolik finns spännande inspiration för vilka healing metoder som kan vara lämpliga för den aktuella perioden och det aktuella problemet! Metoden fungerar bäst om du beskriver dina problem vid beställning! Pris: 1000 kr

 

KARAKTÄRSHOROSKOPET är det första man bör prova. Utifrån en exakt datoruträkning tolkas horoskopet personligt av Ole. På en CD eller mp3 får du en 60 min genomgång av din personlighet och tolkning av olika livsområden: yrke, kärlek, hälsa, kreativitet m.m. gärna utifrån dina personliga frågor och önskemål. Till den psykologiska delen av tolkningen hör en djupare genomgång av viktiga mönster i livet, som vilka hämningar som blockerar livsglädjen och vilka utmaningar som är viktigast att ta; och sedan en bekräftelse av de resurser och talanger som ligger latent och en uppmuntran att prova dom i verkligheten. Här finns alltså en chans att vidga dina möjligheter och få ett större perspektiv på dit liv. Pris: 750 kr

NYHET!: HOT SPOT Om du är mest intresserat i läget just nu, vilka teman som är aktiverade i denna period och hur dom förhåller sig till ditt födelsehorokop. En kortare tolkning på 30 min där vi koncentrerar oss på vad som händer i ditt liv, och hur vi kan sätta det i ett större perspektiv utifrån astrologin. Är du i kris eller har du tappat styrfart, kan detta vara ett bekräftande sätt att få nytt ljus och mening i tillvaron. Vi använder delar av karaktärs- och årshoroskopet för detta. Pris: 500 kr

ÅRSHOROSKOPET är en genomgång av de perioder som präglar det kommande år i just ditt horoskop. Datorn räknar hur proggresiva planeter och transitter bildar aspekter (vinkelgrader) till ditt födelsehoroskop (karaktärshoroskop) och Ole tolkar betydelsen av dessa cykler personligt på CD eller mp3 (60 min). Utifrån dina personliga frågor får du hjälp att hitta de bästa perioder för viktiga beslut, samt hjälp att förstå de motgångar och kriser du befinner dig i. Du får en "psykisk sjörapport", men måste själv besluta om du vill sätta segel och kasta loss eller ligga i hamn och vänta på vackert väder. Pris: 1000 kr

LIVSDIAGRAM Detta är en tolkning som liknar årshoroskopet, men som ger en överblick på hela livet. Du kan inte se hur långt livet blir, men du kan se de olika teman och faser genom livet, och få hjälp att förstå dom i ett större perspektiv. Du kan även lära dig att jämnföra det förflutna med framtiden, för att förstå hur de olika planetsymbolerna känns i just ditt liv, och hur du utvecklas att använda dina resurser och möjligheter bättre och bättre. Om du vill titta på gamla händelser i ditt liv behöver jag en lista med datum för dessa! Tolkningen tar 70 min. Pris: 1500 kr

RELATIONSHOROSKOPET är en sammanställning av 2 personers horoskop, där planet-positionerna bildar aspekter sinsemellan ,och en uträkning av ett gemensamt horoskop:Komposit. I den personliga tolkningen berättar Ole på CD eller mp3 (60 min), hur var och en bäst samverkar för bättre vänskap, samarbete, kärlek och/eller förälderskap, och ger även större perspektiv på de fallgropar som relationen skapar. I kompositen fås en gemensam tolkning av relationens natur och problematik. Relationshoroskop kan göras för alla sorts relationer och kan anpassas till dina speciella önskemål, dock måste båda vara positiva till horoskopet. Bara för barn under tonåren vill Ole tolka horoskop för en person till en annan (föräldrarna). Pris: 1000 kr

GEOSKOP är en ny spännande metod att hitta rätt plats för rätt aktivitet. Du får en Europa-, och en världskarta med dina planetlinjer, som berättar hur du känner dig på olika orter. Vi vet ju hur vi förändras när vi resar och flyttar, kanske finns svaret här. Bäst fungerar det när du väljer några platser du vill utforska på detta viset! Pris 750 kr

BESTÄLLNING sker genom att ge/ skriva / ringa /"e-maila" in födelse år /månad /dag /tid /plats till:
Ole Saxe
Alvik Rönningvägen 6
793 97 Siljansnäs
Tel: 070 6503478

Är du intresserat i veckoslutskurser i horoskoptolknining?

Nyhet: Astrologisk dejtingsida: Ekodate